Ольга Николаевна
Должность:Редактор
Группа:Команда портала
Страна:
Регион:не указан
29.04.2016
0
484
0 Застосування сучасних освітніх технологій на заняттях фітнес-аеробікою студентів І-ІІ курсів медичних спеціальностей
Семенець Наталія Василівна
Викладач фізичного виховання
Криворізький медичний коледж
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна

Процес реформування освіти в Україні є одним з напрямків застосування новітніх технологій навчання в межах традиційної системи. Жоден найпрогресивніший викладач не встигає за розвитком науково-технічного прогресу. Тому головним є опанування студентами умінь та навичок саморозвитку особистості, що значною мірою вирішується шляхом впровадження інноваційних технологій навчання, оптимізації процесу навчання, пошуками відповіді на питання: «як викласти матеріал, як створити сприятливі умови засвоєння нового матеріалу?»

       Аналіз практики нинішнього фізичного виховання, апробація та узагальнення новітніх досягнень в галузі фізичного виховання  та власний педагогічний досвід дають підставу вважати, що у навчальний процес з фізичного виховання доцільно вводити інтерактивні методи навчання, які мають у своїй основі механізми впливу на внутрішню сутність людини, її духовність, емоційність, виразність.      

      Будь-яка педагогічна технологія буде мертвою, якщо реальні люди, котрі її втілюють, не розглядатимуть дану проблему як цілісну систему в єдності компонентів і взаємозв’язків. Але, як ми знаємо, описати технологію – це одне, а реалізувати її на занятті – це зовсім інше. Адже відіграє велику роль сама особистість та  методична грамотність конкретного викладача.  Сучасне заняття вимагає від викладача оптимального поєднання індивідуальної, парної, групової і колективної форм організації навчальної діяльності студентів.

       Виховний та розвивальний характер навчально-пізнавальної діяльності на занятті поглиблюється за умови постійного включення студентів у ситуації, де вони повинні:

 • доводити власну думку, наводити на її захист аргументи, докази, користуватись здобутими знаннями;
 • ставити запитання викладачу, товаришам, з’ясовувати незрозуміле, поглиблювати процес пізнання;
 • рецензувати дії одногрупників, давати поради;
 • ділитися своїми знаннями з іншими;
 • допомагати товаришам, коли вони відчувають труднощі, пояснювати незрозуміле;
 • спонукати до знаходження не одного рішення, а декількох самостійно зроблених;
 • вільно вибирати завдання, переважно пошукового і творчого характеру;
 • урізноманітнювати діяльність, включати в пізнання елементи праці, гри та спілкування;
 • виконувати завдання-максимум, розраховане на пізнавання додаткової інформації, на тривалі спостереження.

     Значна кількість основних методичних інновацій пов’язана сьогодні із застосуванням інтерактивних методів навчання. Адже цей метод різко збільшує відсоток засвоєння матеріалу.

      Найменшого результату можна досягти в умовах пасивного навчання – лекції 5%, читання – 10%, а найбільших – в умовах інтерактивного (групові дискусії -50%, практика через дію – 75%, навчання інших - 90%) звичайно, це середньостатистичні дані, і в конкретних випадках результати можуть бути дещо іншими, але в середньому таку закономірність може прослідувати кожен педагог.

      Інтерактивний – означає можливість взаємодіяти або знаходитись в режимі бесіди та діалогу. Отже, інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія викладача і студента.

       Отже з метою впровадження інноваційних технологій та застосування інтерактивного навчання, студентам І-ІІ курсів була запропонована програма підготовки з фітнес-аеробіки, яка передбачає:

-         ретельне вивчення даної теми самим викладачем, тобто досконалого володіння методикою виконання вправ з фітнес-аеробіки;

-         ознайомлення студентів з різними видами фітнесу;

-         вивчення певного мінімуму видів фітнесу під керівництвом викладача, з використанням аудіо-відео апаратури, мультимедійних презентацій.

       Суть даної програми полягає в тому, що навчальний процес організований таким чином, що практично всі студенти беруть участь в процесі пізнання.

Еталонною є ситуація, коли після заняття студент не тільки знає, розуміє, чого він досяг, а й чого він хотів би досягти на наступному занятті і, взагалі, чого він хоче від навчання у своєму житті.

       Організовуючи таким чином заняття ми маємо конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну та фізичну спроможність. Тобто розгортається широке поле для діяльності як одного студента так і групи студентів.

      Викладачі нашого циклу для ефективного застосування інтерактивних технологій, зокрема, для того, щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його вивчити , планують свою роботу таким чином:

 • пропонуємо  завдання студентам для попередньої підготовки: продумати, виконати самостійно підготовчі завдання;
 • підбираємо для заняття такі інтерактивні вправи, які були б пропедевтичними до освоєння нової теми;
 • даємо студентам час подумати над завданнями, щоб вони сприйняли його серйозно, на нашу думку, а не механічно або «граючись» виконали його;
 • дуже важливо провести спокійне, глибоке обговорення за підсумками інтерактивного завдання; проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних комплексів теми, які не були пов’язані з інтерактивними завданнями.

Далі по мірі вивчення матеріалу ми пропонуємо студентам роботу в:

-         групах з одним лідером;

-         в парах-трійках з одним лідером;

-         складання свого комплексу з лідером;

-         складання свого комплексу в парах, трійках, групах;

-         контрольний підсумок між групами.

       Отже, педагогічна технологія, на даний момент, відповідає на питання, як, яким чином (методами, прийомами, засобами) досягти поставленої мети, встановлюючи порядок використання різних моделей навчання.

       Використання інтерактивних технологій дає нам можливість для фахового росту, для зміни себе, для навчання разом зі студентами. Після кількох  підготовлених занять можна відчути, як змінилося ставлення студентів до викладача, яка атмосфера у групі, і це служить додатковим стимулом до роботи.

        Практика показує, що починати потрібно з поступового використання новітніх технологій. Краще ретельно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному році, ніж похапцем підготовлені «ігри». Спочатку потрібно використовувати прості інтерактивні технології: роботу в парах, у малих групах, мозковий штурм та інші.

       Використання інтерактивних технологій – не самоціль. Це лише спосіб створення такої атмосфери, яка сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості. Коли в студентів з’явиться досвід такої роботи, то ці заняття проходитимуть значно легше, а підготовка до їх проведення не забиратиме багато часу.

        Впровадження педагогічних технологій неможливе без відстеження  якості освіти за допомогою моніторингу, мета якого – отримати інформацію про ефективність і якість навчально-виховного процесу, покращення його організації.

       Викладачу варто задуматися над тим, що підбиття підсумків – це дуже важливий етап інтерактивного заняття. Саме тут вісвітлюється зміст виконаного; підводиться риска під знаннями та навчанням, що повинні бути засвоєні, і встановлюється зв'язок  між тим, що вже відомо, і тим, що знадобиться студентам у майбутньому, складається план подальших дій.

       Ще декілька слів треба сказати про фінішний етап, тобто, про нові підходи щодо оцінювання навчальних досягнень студентів.

Оцінювання студентів відбувається у формі схвалювання будь-яких, навіть щонайменших успіхів та зусиль.

        Коригування неточних, неправильних рухів та дій можливе лише у формі пропозицій діяти інакше. Під час інтерактивного навчання студенти навчаються бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.

Отже, оцінювання повинно базуватися саме на цих важливих уміннях, а не лише на оцінюванні здатності студента запам’ятовувати та відтворювати фрагменти дій.

        Бажано оцінювати також те, як студент бере учать у навчальній діяльності – активність на занятті, спосіб спілкування з одногрупниками, готовність до співпраці і прийняття відповідальності, дотримання правил обміну думками та інших норм поведінки на заняттях.

 

         Висновки: отже, як показали результати, після запровадження цих методів, можна констатувати наступні зрушення:

-          студенти набули культури дискусії;

-         виробилося вміння приймати спільні рішення;

-         поліпшилося уміння спілкуватися;

-         склалося активне спонукання до особистісного фізичного розвитку.

Загалом інтерактивне навчання дає змогу наблизити викладання певного навчального матеріалу (зокрема фітнес-аеробіки) до нового особистісно-зорієнтованого рівня.

скачать dle 12.1


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

Яндекс.Метрика

  Персональные сообщения