Иванова Светлана Александровна
Должность:заместитель директора по УВР, учитель трудового обучения
Группа:Посетители
Страна:Украина
Регион:Донецкая область, город Мариуполь
23.03.2016
0
505
0 Организация работі над методической проблемой школі

Науково-методична проблема: "Створення умов для підвищення компетентності вчителя та учня на засадах впровадження інноваційних технологій»".

 

Актуальність теми:освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті, методах і технологіях навчання. Головна причина, що впливає на ситуацію в галузі освіти, – прискорення темпів розвитку суспільства. Сьогодні школа має забезпечити свого вихованця такими життєвими стратегіями, які б допомогли йому бути успішним у будь-який період життєдіяльності.

 

Мета: 

- створення здорового мікроклімату у школі, сприятливих умов для навчання та виховання, співпраці вчителя й учнів;

- формування професійної компетентності,

- збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу,

- вироблення інноваційного стилю діяльності,

- підготовку вчителів до пошукової діяльності,

- залучення до науково - дослідницької та експериментальної діяльності з метою

впровадження інноваційних особистісно - орієнтованих технологій в навчально - виховний процес.

- підвищення рейтингу школи;

- широке використання ефективних педагогічних та інформаційних технологій;

- підвищення рівня професійної компетентності вчителя, іміджологічної культури, зростання мотивації до самовдосконалення;

- підвищення конкурентноздатності випускників;

- підготовка конкурентноспроможних випускників, адаптованих до життя

 

Об’єкт дослідження:

 1. Учасники навчально-виховного процесу.

 2. Стиль педагогічного мислення, рівень педагогічної майстерності вчителів школи.

 3. Системоутворюючий процес формування інноваційного освітнього середовища.

 

Предмет дослідження:

Компетентність учителів та школярів в умовах практичного впровадження  інноваційних технологій у навчанні.

Набутий педагогічний досвід вчителів з питань реалізації інноваційних технологій

Сучасні технології управління

 

Гіпотеза дослідження:

 Методичні заходи, які розширюють знання і практичний досвід вчителів,

 всебічна підтримка і демонстрація їх позитивних здобутків, стимулювання творчості, створення атмосфери пошуку та самовдосконалення, сприяють  впровадженню інноваційних технологій навчання, формуванню сучасного освітнього середовища.

 

Завдання: 

- кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

- упровадження в навчально - виховний процес інноваційних методик і

технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів

навчального закладу;

- розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;

- вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів новаторів, нових освітніх технологій ;

- залучення педагогів до науково - дослідницької діяльності.

 

Методи :

 Аналіз психолого-педагогічної літератури.

 Проведення моніторингових досліджень рівня знань педагогів теорії та методики інноваційного  навчання.

 Аналіз ефективності впровадження  інноваційних ідей, продуктивних технологій навчання

Системний моніторинг якості знань, умінь , навиків учнів та їх динаміка

 Аналіз зростання педагогічної майстерності вчителів.

 Аналіз змін мотивації навчання учнів, їх ціннісних орієнтацій.

Аналітична обробка матеріалів діагностування, анкетування, використання їх висновків для корекції навчально – виховного процесу

презентація досвіду вчителів, демонстрація позитивних здобутків.

 

Очікувані результати

  Удосконалення змісту, форм і методів внутрішньо-шкільної методичної роботи.

   Підвищення професійної компетентності,  потенціалу педагогів.

    Використання набутого досвіду на практиці.

    Поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.

    Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.

    Підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей  учнів, готовності    їх до життя.

 

скачать dle 12.1


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

Яндекс.Метрика

    Персональные сообщения