Шейко Налия Владимировна
Должность:Учитель начальных классов
Группа:Посетители
Страна:Украина
Регион:Украина Луганская область город Старобельск
16.10.2015
0
970
0 Статя " Як створити дружній колектив"

Україна, Луганська область, м. Старобільськ

Старобільська гімназія

Вчитель початкових класів

Шейко Н. В.

 

Як створити дружній колектив 

Наскількидобредорослалюдинавмієзнаходи­тиспільнумовузлюдьминароботі, всім’ї, зізнайо­мими, залежитьвідтого, якдобревонавмілавдитинстві спілкуватисязіншимидітьми.

БенджамінСпок

 

Одним з основних завдань у «Концепції освіти ХХІ століття» та комісії ЮНЕСКО є завдання навчити жити разом.

Це завдання стало основоположним у моїй роботі над формуванням позитивного настрою в колективі та емоційно почуттєвого, вольового, фізичного розвитку й саморозвитку дитини.

На педагогічній ниві я працюю п’ятнадцятий рік. У своїй роботі керуюсь принципом: полюби дитину такою, якою вона є і, водночас, допоможи стати їй кращою. Важливим фактором успішного навчання вважаю емоційний стан дитини, намагаюсь зрозуміти те, чим живе загадкова й вразлива дитяча душа. З перших днів перебування дітей у школі проводжу ігрові заняття, у які включаю ігри на розвиток емоціонального світу дитини. Мета цих занять: створення позитивного настрою в колективі; відчуття кожною дитиною себе рівним серед рівних; забезпечення позитивної атмосфери для досягнення спільних цілей ; усвідомлення кожною дитиною цінності колективної діяльності; можливість вільно висловити свою думку й вислухати свого  товариша. Досягнення цієї мети, на мою думку, можливо через гру. Тому що гра – природна діяльність творчого характеру, через яку дитина пізнає світ і вільно виявляє себе. Ігрова діяльність – складний предмет наукового дослідження, проте історія її науково-педагогічного пояснення відносно нова-систематичні дослідження в галузі педагогіки гри почали здійснюватися лише з початку ХХ ст.

Учені фахівці в галузі педагогічних проблем молодшого шкільного віку ( О.Я. Савченко, Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко, І. Д. Бех та ін.) неодмінно розглядали гру як засіб реалізації найрізноманітніших завдань навчально-виховної роботи.

У навчальному процесі через його регламентованість неможливо забезпечити такі необхідні для справжньої гри умови, як самоініціативність, добровільність, необмежене мовне спілкування, часову невизначеність. За таких умов особливого значення набуває використання гри у вільний від обов’язкових навчальних занять час.

Зараз я працюю з новим колективом дітей. Контингент дітей у класі підібрався такий, що виникають проблеми у соціальних стосунках, труднощі у спілкуванні, у деяких випадках з проявленням агресії.

Що саме ми робимо? Зручно влаштовуємось на килимочку й починаємо заняття з подарунку усмішки один одному. Граємо під веселу музику. Результат цих занять розвиток рухової активності; формування пізнавальних процесів (мислення, уваги, пам’яті); формування соціальних відносин; створення умов для адаптації першокласників в навколишньому середовищі школи, навчання дітей дружно жити, відчувати інших, підтримувати і співчувати, а також мати гарний настрій протягом дня.

Для більшості ігор і вправ додаткової площі не потрібно. Діти можуть рухатись між партами або стояти на місці.

Пропоную розробку одного з таких занять.

І. Вступна частина

Привітання. Подарунок посмішки один одному.

ІІ. Основна частина

1 Розвиток рухової активності дітей

Гра«Обруч»

     Дітистоятьпрямо, ногинашириніплечей, рукинапоясі.

Вчитель: Заразмикрутитимемо уявнийобручхула-хуп. Цявправадопоможестатигнучкими, якцирковийартист. Ведучийоцінює, наскількилегкойвільновиконувалисяколовірухи, хтобувнайбільш гнучким.

 

Гра«Пропелер»

     Статипрямо, ногинашириніплечей. Правурукупіднятивгоруйвиконуватинею рухи, нібиописуючиколо. Ліварукавцейчасрухаєтьсяназадівгору. Рукивесьчас перебуваютьнаоднійпрямійіскладаютьнемовбидвілопастіпропелера. Ведучий стежитьнетількизашвидкістюобертів, айзакоординацієюрухівруктаплечового пояса. Цяжвправавиконуєтьсязобертаннямруківіншийбік.

 

2. Ігринаподоланнякомутативнихтруднощів

 

Гра«Клубочок»

      Цяграпроводитьсянапершомузанятті. Дітисідаютьуколо, ведучий, тримаєв рукахклубок, намотуєнавколопальця, задаєбудь-якецікавезапитанняучаснику гри, тойловитьклубочок, намотуєниткунапалець, відповідаєнапитання, апотім задаєсвоєіншомугравцю. Такимчином, укінціклубокповертаєтьсяведучому. Усі бачатьниткипов'язуючигравцівводнеціле. Визначають, нащосхожафігура, пізнаютьодинодного, поєднуються.

 

Гра«Рукавичка»

      Длягрипотрібнівирізанізпаперурукавички, кількістьпардорівнюєкількості паргравців. Ведучийрозкидаєрукавичкизоднаковиморнаментом, аленерозфар­бовані. Дітирозходятьсяпокімнаті. Шукаютьсвою«пару», відходятьукутокізадопомогою3-холівціврізногокольорунамагаються, якомогашвидше, розфарбувативатиодинаковірукавички. Вчительспостерігає, якорганізовуютьсвоюроботупари  якділятьолівці, якприцьомудомовляються. Переможціввітають.

 

3. Вправинаподоланнястрахуйпідвищеннявпевненостівсобі

 

Гра«Мишенятамишоловка»

        Усігравцісідаютьуколо, щільноодиндоодногоногами, стегнами, плечимаі тримаютьодинодногозапоясцемишоловка. Вибираютьмишеня. Мишеняв колі. Йогозавданняусімаможливимиспособамивилізтизмишоловки: знайти щілину, домовитисьзкимосьізгравців, знайтиіншіспособидій, алевийтиз ситуації, щосклалася.

 

III. Заключна

 

Вправинарозвитокуміннявідчуватинастрійіспівчуватитоваришам.

Тренуванняемоцій.

Нахмуртеся, як:

> осінняхмара;

> злачарівниця;

> розгніваналюдина.

 Посміхніться, як:

> кітсонцю;

> самосонце;

> радіснадитина.

Погнівайся, як:

> дитина, уякоївіднялиморозиво;

> двабаранцінамістку;

> людина, якувдарили.

 Злякайся, як:

> дитиназагубленавлісі;

> заєць, якийпобачиввовка;

> кошеня, наякогогавкаєсобака.

 Втомися, як:

> таткопісляроботи;

> людина, якапіднялаважкийкамінь;

> мурашка, якапритиснулавеликумуху. Відпочинь, як:

> турист, якизнявважкийрюкзак;

> дитина, якабагатопопрацювала, аледопомогламамі.

 

       Отже, вищевикладенедаєзмогузробитивисновки: требапостійновводитиігрові паузи, підчасякихучнізмоглибрухатися, сміятися, збиратисявгрупи, паритаграти ролі; требадопомагатидітямвільновиконувативправи, спокійнодихати, сприймати заданийтемпіритм; некритикуватидітейінедозволятиїмсміятисянадвласнимита рухамиінших; навчитидітейволодітисвоїмтілом, проводячиспеціальнівправи (рухи головою, )

скачать dle 12.1


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

Яндекс.Метрика

    Персональные сообщения