Редактор
Должность:Редактор
Группа:Мир учителя
Страна:Россия
Регион:Москва
23.11.2014
0
2406
5

Тест тапсырмалары

Қазақстан Республикасы,Ақмола облысы,Степногорск қаласы,Бестобе кенті

Бестөбе №2 орта мектебі

Қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі

Досимова Балмекен Калиакбарқызына

Тест  тапсырмалары

1. Әдеби тілдің қалптасуы,ұлт тілінінң нормаға түсуін зерттеген ғалымдар?

А) Қ, Жұмалиев, М. Балақаев

В) Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаев

С) Д .Хасанов, А. Қасымбек

Д) Ж. Әскербекқызы, І. Кеңесбаев

Е) С. Аманжолов, Р.Сыздықова

2.  Жазылыуы әртүрлі, беретін мағыналары бір сөздер?

А) Синонимдер

В) Фразеологизмдер

С) Амонимдер

Д) Гипербола

Е) Синонимдер

3. 3, 5-8 ғасырларға тән жазба ескетркіштер?

А) Ұйғы, чуваш ескерткіштері 

В) «Гүлічтан- би- түркиі»  жазбасы

С) Жамас, Орхан- Енисей ескерткштері

Д) «Шұхаббатнаше»  туындысы

Е) Түркі-тас ескерткіштері

4. Құрылымдық, стильдік, мағыналық ерекшеліктері бар тілдік  бірлік қалай аталады?

А) Сөйлем

В) Сөз тіркестері

С) Сөз

Д) Мәтін

Е) Поэма

5, Белгілі бір жүйеге түскен, оқиғасы, қатысушылары  бар қолданыстағы мәтін қалай аталады?

А) Тақырып

В) Сипаттау  мәтіні

С) Әңгімелеу мәтіні

Д) Пайымдау мәтіні

Е) Дискурс

6. Жазып отырған оқиғаның сатыланып  дамуы баяндалады..

 А) Пайымдау мәтінде

В) Сөйлемде

С) Сипаттау мәтінінде

Д) Әңгімелеу мәтінінде

Е) Мәтіндік жоспарда

7. Мәтін мазмұнының ықшам, әрі жүйелі берілген тірек – негізі  қалай аталады?

А) Тезистік жоспар

В) Жай жоспар

С) Тақырып

Д) Жоспар

Е) Құрамды бөлігі

8. Мәтін жоспарлы неше түрге бөлінеді?

А) 4-ке

В) 6-ға

С) 3-ке

Д) 5-ке

Е) 2-ге

9. Мәтіндегі  маңызды бөлімдердің атауы қай жоспарда кездеседі ?

А) Жай жспарда

В) Тезистік жоспарда

С) Сұраулы жоспарда

Д) Күрделі жоспарда

Е) Маңызды жоспарда

10. Мәтн тақырыбына қатысты басты ойды ықшамдап, қысқаша беру дегеніміз не?

А) Тақырып

В) Тезис

С) Тілдік бірлік

Д) Стиль

Е) Әдебиет  

 

11.Сөздердің  сөйлем мүшелерінің орнын  ауыстырып   қолдану  тәсілі  қалай  аталады?

А) риторикалық  сұрау

В) Қара сөз

С )гипербола

Д) дискурс

Е) инверал

12. Сөз тіркесін, сөйлем  құрылымын  зерттейтін  ілім  қалай  аталады?

А) Морфология

В)  Лексика

С) Фонетика

Д ) Синтаксис

Е) Грамматика

13)  Қарым-қатынас  барысында  тілдік  бірліктерді  сұрыптап  пайдалану арқылы  ойды жеткізу мәнері  қалай  аталады?

А)Стилистика

 В) Кітаби  стиль

С) Стиль

Д) Синтаксистік  құрылым

Е)  Грамматика

14)  Синтаксистік  бірліктердің  жұмсалу аясын, экспрессивті  мағыналарын адамға әсер етуін  зерттейді?

А) Стиль

В) Стилистика

С) Көркем  әдебиет стилі

Д) Сөйлеу стилі

Е) Фонетика

15 Кітаби  стильдерде  көп қолданылатын  сөйлемдер түрі?

А) Сөйлемдер

В)  Сабақтас  құрмалас сөйлемдер

С) Құрмалас  сөйлемдер

Д) Салалас  құрмалас  сөйлемдер

Е) Қарсылықты сабақтас  сөйлемдер

16) Қарапайым  сөздер  табу ,эвфемизм, диалектизмдер, кәсіби сөздер қай  лексика түріне  жатады?

А)Бейтарап  лексикаға

В) Кітаби  лексикаға

С) Сөйлеу  лексикасына

Д) Экспрессивті-эмоционалды  лексика

Е) Әдеби  сөздерге

17) Бейтарап  лексикаға қандай  сөздер жатады?       

А) Табу  сөздер

В) Кәсіби  сөздер

С) Ғылыми-техникалық  сөздер

Е)Неологизмдер

18) Тіліміздегі  әр  алуан  ғылыми техникалық  атауларды, саяси- әлеуметтік  терминдерді қамтитын  лексика  түрі?

А) Кітаби лексика

В) Экспрессивті- эмоционалды  лексика

С) Бейтарап  лексика

Д) Лексикалық  тәсілдер

Е) Дұрыс  жауабы  жоқ

19) Сөздің  қолдану  ерекшелігін  белгілі  бір стиль түріне бейімін  не  деп атайды?

А) Сөйлеу  үлгісі

В) Стиль  ғажабы

С) Стильдік  сипаты

Д) Сөйлеу тілінің  мәдениеті

Е) Синтаксистік  ерекшелігі

20)  Бұқаралық  ақпарат  саласында  қандай  стиль  қолданылады?

А)  Ауызекі сөйлеу  стилі

В)  Көркем  әдебиет  стилі

С) Ресми  іс—қағаздар  стилі

Д)Публицистикалық  стиль

Е)  Ғылыми  стиль

21) Ауызекі  сөйлеу  стилі  қалай  жүзеге  асады?

А) Ауызша  түрде  жүзеге  асады

В) Көркем  шығармаларды  жазғанда

С) Тұлғаға  қатысты қағаздар  жүргізгенде

Д)  Ғылыми баяндамаларда, дәрістерде, мақалаларда

Е) Бұқаралық  ақпарат құрамдарында, мәжілістерде

22)  «Тапсырма  жауапты  жандарға  міндеттелсін.Олар  нақты  мәліметтерді  жинап,  келесі  жиында  есеп  берсін»-деген  мысал  қай  стиль  түріне  жатады?

А) Әдеби  қолданысы

В)  Ресми  қолданысы

С) Ауызекі  сөйлеу  стилі

Д)  Публицистикалық  стиль

Е) Дұрыс  жауабы  жоқ

23)  Белгілі  норма  мен  ережеге  сай  рәсімделген, заңдық  күші  бар, іскерлік  қағаз  қалай  аталады?

А)  Мақала

В)  Құжат

С)  Шежіре

Д) Заңдар  жинағы

Е) Заң  кітапшасы

24)  Құжаттар мен  іс-қағаздардың тілі  мен стиліне  қойылатын  талаптардың  бірі

А) Жаңа  сөздерді  қолдана  білу

В) Мақал- мәтелдерді  көп  қолдану

С) Сөйлемдегі  сөйлем  мүшелерінің  қолданысы

Д) Дұрыс  жауап  жоқ

Е) Ауыспалы  мағынадағы сөздер

25) Латын  тілінен  аударғанда «көпшілік, әлеумет»  деген мағынаны  білдіретін  сөз?

А) Мақсат

В) Публицистика

С)  халық

Д) жеке бас  құжаттары

Е)  амал—тәсілдер

26)   Публицистикалық  стильдің қолданылу  аясы?

А) Әдеби  кітаптарда

В) Мәтіндерде, баяндамаларда

С) Ертегілерде,аңыз—әңгімелерде

Д)  Ресми—іс  қағаздарда

Е)  Газет- журналдарда, мәжілістерде,жиындарда

27) Ғылыми  стиль  қайда  қолданылады?

А) Ғылыми  шығармаларда,оқулықтарда

В) Ауызекі  сөйлеуде

С) Жазбаша,әдеби  шығармаларда

Д) Баспасөз,бұқаралық  ақпарат  құралдарында

Е) Журналдарда,газеттерде

28) Мемлекеттік  және  мемлекеттік  емес  ұйымдарда  құжаттауды, құжаттаманы басқаруды  қалай  атайды?

А) Ұйымдастыру  құжаттары

В) Жеке  бас  құжаттары

С) Іс-жүргізу

Д) Қарым—қатынас  құжаттары

Е)  Мәлімдеме

29)  Жеке  танымал адамдармен  жүргізілетін  мәлімет,публицистикалық  ақпарат  жанрларының  бірі?

А) Мәлімет  жиынтығы

В)  Баяндама

С)  Сырласу

Д)  Ой-тұжырым

Е)  Сұхбат

30) Ғылыми стильдік  лексикадағы  ерекшелікті  белгіле.

А) Сөз  тек  өзінің  мағынасында  жұмсалады

В) Синонимдер  көп  кездеседі

С) Терминдер  мүлдем   кездеспейді

Д) Дұрыс  жауап  жоқ

Е) Сөз  өзінің бірнеше  мағынасында  жұмсалады

31) Әдеби тіл нормасының қалыптасып,дамуын сөйлеу тілімен қарым-қатынасын зерттейтін тіл білімінің саласы қалай аталады?

А) Пунктуация

В) Лексика

С) Тіл мәдениеті

Д) Статистика

Е) Синтаксис

32) Тілдік бірліктердің тыныс белгілерінің ілімі қалай аталады?

А) Ереже

В) Анықтама желісі

С) Тіл мәдениеті

Д) Пунктуация

Е) Лексика

33) Графикалық шартты белгі болып табылатын тыныс белгілерінің бірі және ең көп кездесетін түрі қандай?

А) Леп белгісі

В) Нүкте

С) Үтір

Д) Сұрақ белгісі

Е) Қос нүкте

34) Сұраулы сөйлемдерден кейін қойылатын тыныс белгісі?

А) Сызықша

В) Нүктелі үтір

С) Сұрақ белгісі

Д) Нүкте

Е) Дұрыс жауап жоқ

Комментарии пользователей /0/
Комментариев нет...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

    Персональные сообщения