Абдулхаликова Елена Владимировна
Должность:Учитель-методист
Группа:Команда портала
Страна:Россия
Регион:Россия
11.11.2014
1
530
0

Мажитова Айнакоз Амангельдыевна, учитель казахского языка и литературы ШГ № 32, г. Астаны, Казахстан

Мені? педагогикалы? ?станымым

 

 

 ?алым да, шахтер де, бас иетін,

                                       ?стазым, бар сені? ?асиеті?.

            Білім берген, ой берген, а?ыл берген,

              К?з алдымнан кетпейді асыл бейне?....

Шынды?ында м??алім барлы? маманды? иесін т?рбиелейтін,о?ытып ?йрететін абзал жан. «М??алім маманды?ы-барлы? маманды?ты? анасы» деп ?алай д?л тауып айт?ан.?стаз алдынан т?рбие алмайтын жан жо?. ?алым иесі ?алым да, ел ?ор?а?ан батыр да, тілінен бал там?ан а?ын да, тегеурінін темір бал?ыт?ан ж?мысшы да, егін сал?ан ди?ан да, мал ба?ып терін т?ккен шопан да, к?к к?мбезінен ?рі ?ткен ?арышкер де б?рі-б?рі ?стаздан білім, т?лім ал?ан. Сонды?тан ?ла?атты ?стаздар?а б?кіл адам баласы ??рметпен бас иеді. ?йткені б?л маманды? иелеріні? мойнына ешн?рседен хабары жо?, мы?да?ан тарыдай ?ана б?лдіршіндерді? бойына білім н?рін сеуіп, т?рбие ?ры?ын егіп, таудай азамат етіп шы?ару міндеті ж?ктелген. Сонды?тан бас?а маманды? иелеріні? баршасы да ?стаздар?а борыштар деп ойлаймын.

            Мені? м??алімдік маманды?ын та?дауымда алдымен ата-анам себепкер болды. «Балам, ?стазды?-жа?сы маманды?, м??алім болса?шы!»-дейтін олар. Екінші бір себеп ?зімні? ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ні м??аліміні? ы?палы еді. «Ш?кірт болып к?рмеген-?стаз болып жарытпас» демекші, бала ж?регімдегі ?стазыма деген мейірім мен махаббат, «Мен де апайымдай болсам....»деген арманым, ата-анамны? тілегімен ?штас?ан кезде м??алім болатыныма еш кедергі, шек болмай осы маманды?ыма жетеледі. Содан мен ?ара?анды педагогикалы? институтыны? филология факультетіне о?у?а т?стіп, оны ойда?ыдай ая?тап, ?стазды? деген киелі жол?а т?стім.

Міне, содан бері біраз жылдар да зымырап ?тіпті. Мен ?зімні? ?стаздарыммен е?бек етіп, баланы? бойына а?ыл білім д?нін сеуіп, аялап, к??ілін табуды, алаламай с?йе білуді ?йрендім. Мені? ш?кірттерім егемен елді?, Т?уелсіз ?аза?станны? толы??анды азаматы болып шы?са, одан арты? менде ?андай арман болсын. Міне, осындайда «?стаз-?лы? емес ?лы ?ызмет» деген Бауыржан Момыш?лыны? керемет дана с?зін ?р?ашан есіме аламын. Осы ?стазды? атты ?лы шы??а к?теру ?шін ?мір бойы о?исы?. ?зі? шын м?ніндегі ?лкен о?ушы бол?анда ?ана кемел ?стазды??а ?ол жеткізе аласы? деп ойлаймын.

?стаз ретінде мен тек ?ана жала? білім беріп ?оюмен шектеліп ?алмау?а барынша тырысмын. Келер ?рпа? алдында, жа?а ?асырда ?ылымны?, техниканы?, ?ндірісті? ?ар?ындап ?суі білім беруді? барлы? ж?йесін ж?йелі дамытуды? талабы болып отыр, жа?а м?мкіндіктерге жол ашу ?шін іргелі ?згерістер керек. Жа?а буын о?улы?тар, электронды о?улы?тар білім беру ісіне ене бастады.

Осындай жа?а даму ?рдісі ал?а басып отыр?анда Елбасы Н.?.Назарбаев «Болаша?та е?бек етіп, ?мір с?ретіндер-б?гінгі мектеп о?ушылары, м??алім оларды ?алай т?рбиелесе, ?аза?стан сол денгейде болады. Сонды?тан ?стаздар?а ж?ктелетін міндет ауыр» деген еді. Біз осы с?зге сай боуымыз керек.

 №32мектеп-гимназияны? ?аза? тілі п?ніні? м??алімі: Мажитова А.А.

Комментарии пользователей /1/
Сауле | 11 января 2015 09:11
Айнакоз! Жарайсың!!! smile
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

    Персональные сообщения