Редактор
Должность:Редактор
Группа:Мир учителя
Страна:Россия
Регион:Москва
28.10.2014
0
3326
1

MS Excel 2007 -электрондық кестесі. MS Excel – электрондық кесте туралы жалпы түсінік

Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш
КГКП "Балхашский гуманитарно-технический колледж им. А.Мусина"
Преподаватель информатики

Ахметжанова Г.С.

Сабақ жоспары №

План учебного занятия №

Күні_______            

 

Пән __Информатика

 

тобы_______  ______

 

Оқытушының аты жөні: Ахметжанова Гулнар Сайлаухановна

 

І. Сабақтың тақырыбы: MS Excel 2007 -электрондық кестесі. MS Excel – электрондық кесте туралы жалпы түсінік

 

Сабақтың типі: аралас сабақ

 

1.Мақсаты: оқушыларды кестелік процессормен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.

 

2. Міндеттері:

 

а) білімдік:   кестелік құжаттарда формулалармен  жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.

 

ә) тәрбиелік: еңбек әрекетіне, өзбетінділікке, ұқыптылыққа тәрбиелеу.

 

б) дамытушылық: алған білімдерін практикада қолдана білу іскерліктерін дамыту;

 

ІІ. Күтілетін нәтиже:

 

а) оқушылар білу керек : Microsoft Excel –дің негізгі нысаналары мен оның басқару жодарын

 

ә) оқушылар игеру керек:  Microsoft Excel негізгі қызметтерін, терезесінің құрылысын 

 

б) оқушылар меңгеру керек: Microsoft Excel мен жұмыс жасауды, формулаларды пайдаланып есептеулер жүргізуді

 

ІІІ. Құралдар:Дербес компьютер, сенсорлық тақта, жұмыс парағы , тапсырмалар парағы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақ барысы:

Ход урока:

 

І. Ұйымдастыру кезеңі : Амандасу. Оқушыларды түгендеу.

 

ІІ. Қайталау:

1. Қауіпсіздік ережесіне шолу жасау.

2. Тест

3. Тәжірбиелік жұмыс (деңгейлік тапсырмалар)

 

ІІІ.  Жаңа материалды түсіндіру: Оқушылар жұмыс парақтарын пайдаланып , мұғаліммен қоса жұмыс жасап отырады.

 

 Баяндама «MS Excel дің шығу тарихы». Топ оқушысы қорғайды.

 

EXCEL – кестелік процессор. КЕСТЕЛІК ПРОЦЕССОР- бұл электронды кестелердіқұру үшін және кестелік мәліметтерді автоматты өңдеуге арналған қолданбалы программа.

 

EXCEL МҮМКІНДІКТЕРІ:

 

Кестелік процессор Excel деректермен әртүрлі амалдарды орындауға мүмкіндік береді:

Кестелерді құру және оларға ат беріп, дискіде сақтау;

Сақталған кестелерді ашу және оларды жөндеу;

Кестегеқатар, бағананемесеұяшыққосу;

Кестеденқатарды, бағананынемесеұяшықтыөшіру;

Қатарлардың, бағаналардыңнемесеұяшықтардыңмазмұнынкөшірунемесежылжыту;

Өсу немесекемуретібойыншаұяшықтардыңмазмұнынсұрыптауғаболады;

Қолданушыныңөзіқұрастырғаннемесекестелікпрцессордадайынформулалардықолданып, есептеулержүргізугеболады;

Кестеніңдеректерібойынша диаграмма құружәнеолардыкестегекірістіру;

Кестегеграфикалықобъектілерді, стандарттысуреттеркітапханасынансуреттікірістіру;

Кестелердібаспағажіберу.

 

MICROSOFT EXCEL-ДІ ІСКЕ ҚОСУ ҮШІН КЕЛЕСІ КОМАНДАЛАР ТІЗБЕГІН ОРЫНДАУ КЕРЕК:

 

ПУСК- ВСЕ ПРОГРАММЫ- MICROSOFTOFFICE -MICROSOFT EXCEL

Microsoft Excel іске қосылған соң мәліметтерді енгізуге болатын жұмыс кестесі ашылады.

Терезесінің негізгі элементтеріне тоқталып кетейік.

 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ КЕСТЕЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫ. 

 

MS Excel құжаты Жұмыс кітабы деп аталады. Жұмыскітабыәрқайсысыбірэлектрондықкестедентұратын Жұмыс беттерінен тұрады (255-кедейінжұмысбеттеріболуымүмкін).  Әрбір жұмыс бетінің атауы бар, ол бет жарлығында орналасады. Бет жарлықтарынатышқанментүртуарқылыолардыңбірінен-бірінекөшугеболады. Беттің атауын өзгерту үшін жарлығынаекіретқатарынантүртіп, жаңаатаутерукерек. Жұмысбеті жолдар мен бағандардан тұрады (256 бағанға, 1048576 жолғадейінболуымүмкін), жолдар реттік сандармен, бағандар латынның бас әріптерімен нөмірленеді.

 

Ұяшық және оның адресі. Бағанменжолдыңқиылысуындаорналасқанэлементті ұяшық деп атайды, ұяшық – мәліметтердікестедесақтаудыңеңкішіэлементі. Әрбірұяшықөзіқиылысуындаорналасқанбағанменжолатауларынантұратын адресімен анықталады, мысалы– А1, DЕ234, F9. Әрбірмезеттебелгілібірұяшық активті болып табылады, ол қоюқоршауменерекшеленеді.

 

ҰЯШЫҚТАР ДИАПАЗОНДАРЫ. 

 

Диапазон – іргелес ұяшықтардаорналасқан, формулалардаоларғабіртұтасэлементсияқтықатынасатынмәліметтертобы. Жолдағынемесебағандағыдиапазондарғаолардыңалғашқыжәнесоңғыадрестерінкөрсетуарқылықатынасады, мысалы: А1:А15, А1:G1.

Тік төртбұрышты диапазонғажоғарғысолтөбементөменгіоңтөбеніңадрестерінкөрсетуарқылықатынайды, мысалы А1:С15.

 

Кестеге мәліметтер енгізу. Кестеге мәліметтердің әртүрлі түрлерін (мәтін, сан, дата, формула, функция, т.б)  енгізуге болады. Ол үшін қажетті ұяшықты активтендіріп не тікелей пернетақтадан ұяшыққа теру арқылы, не формула жолын активтендіріп теруге болады. Мәліметтерді енгізуді жеңілдету және жылдамдату үшін

-  бар мәліметтерді көшірмелеу арқылы;

-  автотолтыру (автотолтырумаркеріарқылы);

-  прогрессиялытолтыруды

қолданады.

Толтыру маркері- бұл белгіленген диапазонның бұрышындағы кішкентай қара квадрат. Тышқанның курсоры толтыру маркеріне түскен кезде қара крест түріне ие болады:Автотолтыру маркері – белгіл

енген ұяшықтың оң жақ төменгі бұрышында орналасқан қара квадрат.

АВТОТОЛТЫРУ– бұл мәліметтерді тезірек енгізуге көмектесетін функция. Маркерді жылжытқанда ұяшықтарда тек көшіру ғана жүргізілмейді. Мысалы: кез келген ұяшыққа 1, ал көрші ұяшыққа(оң жағына) 2 санын енгізіп, екі ұяшықты қатар белгілеп жол бойымен тартатын болсақ 1,2,3,4......қатары пайда болады.

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӘЖІРБИЕЛІК ЖҰМЫС:   ТАПСЫРМА № 1.

 

Місrosoft Excel  кестелік процессорында «Менің сабақ кестем » атты кесте құру оны толтыру. Автотолтыру функциясын қолдана отырып.

 

Топтың апталық сабақ кестесі

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

Бейсенбі

Жұма

Сенбі

 1.        

 

 

 

 

 

 

 1.        

 

 

 

 

 

 

 1.        

 

 

 

 

 

 

 1.        

 

 

 

 

 

 

 1.        

 

 

 

 

 

 

 

MS EXCEL-ДЕ ЕСЕПТЕУЛЕР ЖҮРГІЗУ.

 

 Есептеулер формулалар және функциялар аппараттарын қолданады. Формула – сандықтұрақтылар, ұяшықтарға сілтемелер, функциялардың математикалық операциялары арқылы байланысқан өрнектері. 

Формуланы құру (=) теңдік белгісін енгізуден басталады. Формуланықұрукезіндеқиындықтаркездессе, онда Функция Шеберін қолдануғаболады.

Мұнда Автоқосындылау  командасы да бар. Берілген  бағаналар немесе жол ұяшықтарын ерекшелеп (кезкелгенұяшық диапазонын) «Автоқосындылау» батырмасын басу қажет.

 

ТӘЖІРБИЕЛІК ЖҰМЫС:

ТАПСЫРМА № 2. Электрондық кесте MSExcel-де есептеулер жүргізу. Автосумма функциясын қолдана отырып. Берілгені: Апта күндеріне байланысты циркте барлық сатылған билеттер санын есептеп шығару.

 

Апта күндері

І қатардан сатылған орындар саны

 

ІІ қатардан сатылған орындар саны

 

ІІІ қатардан сатылған орындар саны

 

Барлық сатлыған орындар саны

Дүйсенбі

26

34

58

?

Сәрсенбі

33

48

67

?

Сейсенбі

96

76

83

?

Бейсенбі

38

99

64

?

Жұма

75

62

16

?

Сенбі

97

85

36

?

БАРЛЫҒЫ:

?

?

?

?

 

ТАПСЫРМА № 2.1.

Берілгені:Дүкендегі тауарлардың құнын есептеп шығару.MSExcel бағдарламасынын қолдана отырып.

 

Тауар атаулары

Бағасы

 

Саны

 

Құны

Қалам

55

365

?

Дәптер

25

782

?

Сызғыш

20

649

?

Карандаш

95

342

?

Өшіргіш

45

156

?

Күнделік

350

565

?

БАРЛЫҒЫ:

?

?

?

 

 

MS EXCEL БАҒДАРЛАМАСЫН МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ.

 

Excel – дегі кітап оның  беттерін көркемдеуге  ерекше көңіл бөледі. Мұндай мақсаттар үшін сандар және мәтіннің, түс және стильдің, шрифт және т. с. с. пішімдерін қолданады.

Excel тек мәтіндік  және графикалық жүйелермен ғана «достық қарым — қатынаста» емес, сонымен қатар мәліметтер қорын басқару жүйелерімен негізгі  әрекеттерді қолдайды.

 

ТӘЖІРБИЕЛІК ЖҰМЫС:ТАПСЫРМА №3 . Электрондық кесте MSExcel-де деректер базасы ретінде пайдаланып оқушылар өздерінің 1 аттестациялық  үлгерімдерін толтырады.

 

 

ІV. Жаңа материалды бекіту, оқушылар білімін бекіту кезеңі.

Оқушылар кестеге Microsoft Word және Microsoft Excel бағдарламаларын салыстырып, кестені толтырады . Сенсорлық тақтада екі бағдарламаның жұмыс ортасы көрсетіліп тұрады.

Microsoft Word

 

Ұқсастығы

Microsoft Excel

Ерекшелігі

Ерекшелігі

 

 

 

 

 

 

Microsoft Excel бағдарламаларын жұмыс жасау жолдарын тексеру:

 

Кестелік процессорды іске қосу жолы қандай

Құжатты қалай сақтаймыз

Құжатты қалай ашамыз

Жұмыс кестесінде қанша жол, баған бар

Жұмыс кестесінде үнсіз келісім бойынша неше бет беріледі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ.Уйге тапсырма: Электрондық кесте MSExcel-де деректер базасы құрып келу. Әр оқушы оқытушы берген тапсырмалардың бірін таңдауы қажет.

 1.       Топ оқушыларының мекен-жайлары.
 2.       Автомобиль түрлері
 3.       Мобильді телефондар түрлері
 4.       Компьютер түрлері және т.б

 

 

Мысалы:  Кино мәліметтер қоры.

Код

Магазин

Жанр

Фильм атауы

Бағасы

Саны

Барлығы

11013

Кинолюб

Боевик

Терминатор

40

2

80

3489

Мегамакс

Драма

Жестяной кубок

35

3

105

5073

Мегамакс

Фильм ужасов

Закат-убежище вампиров

32

3

96

5865

Наше кино

Фантастика

Звездные войны

52

3

156

2697

Кинолюб

Боевик

Двойной удар

30

10

300

6063

Кинолюб

Фильм ужасов

Иствикские ведьмы

35

10

350

10221

Наше кино

Комедия

Свадьба в Малиновке

50

21

1050

Комментарии пользователей /0/
Комментариев нет...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

  Персональные сообщения