Караулова Айжан Мейрмановна
Должность:учитель казахского языка и литературы, стаж 23 года, первая категория
Группа:Посетители
Страна:СКО район имени Г.Мусрепова с.Гаршино
Регион:не указан
15.07.2014
0
3514
8

Классный час "Первый Президент РК Н.А.Назарбаев"

Казахстан СКО район имени Г.Мусрепова с. Гаршино, КГУ "Гаршинская средняя школа" учитель казахского языка и литературы, Караулова Айжан Мейрмановна

Н.А. Назарбаев - Первый Президент Республики Казахстан

Форма проведения: классный час

Тема: Н.А. Назарбаев - Первый Президент Республики Казахстан

Цель:

-углубление знаний учащихся о лидере казахстанского народа, первом Президенте Республики Казахстан Нурсултане Абишевиче Назарбаеве.

-дать возможность каждому учащемуся понять, что настоящий Лидер – это тот, кто ведёт других к лидерству.

Задачи:

-формирование у учащихся гражданской ответственности, гражданского долга перед своей страной; готовности служить интересам Родины;

-развитие познавательных способностей учащихся.

Ход проведения:

  1. 1.      Орг.момент:

Встреча гостей, приглашенных на классный час.

  1. 2.      Основная часть:

Выступление учителей.

Мұғалім: 1желтоқсан күні алғаш рет Президент күнін атамақшымыз. Біздің Отанымыз- Қазақстанның тұңғыш елбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақстан мемлекеті – егеменді, тәуелсіз, көк байрағы аспанда қалықтаған көпұлтты, бейбіт ел екенін барлық әлем таныды деуге болады. Осы жылдар ішінде жеткен жетістіктеріміздің бастамашысы, жетекшісі елбасымыз екені де белгілі. Қазақстан мемлекетін бар әлем білді деуге толық құқығымыз  бар.(1-слайд)

       Бүгінгі сынып сағатында елбасшымыз туралы кеңірек танып білуге тырысып көрейік.

       Дербес ел болып қалыптасқаннан кейін мемлекетіміз өзінің Президентін сайлады (2-слайд),  мемлекеттік шекарасын белгіледі, мемлекеттік белгілер:Ту,Елтаңба,Әнұранды бекітті (3-4-слайд), конституциясын қабылдады(5-слайд), Ұлттық валюта –тенгені енгізді (6-слайд), мемлекеттік тілін бекітті.

       Елбасшымыз 1940 жылы Алматы облысы Қаскелең ауданындағы Шамалған  ауылында дүниеге  келген (7-8-слайд). Әкесі –Әбіш, анасы –Алжанды мына суреттерден көріп тұрсыңдар (9-слайд). Мына суреттерде көшбасшымыз отбасымен бірге (10-слайд). Ал мына суреттерден елбасымыздың бауырлары: Болат, Анипа, Сатыпалдыны көре аласыңдар (11-слайд).

Нұрсұлтан Назарбаев мектеп табалдырығынан –ақ өзінің бірегей білімге құштарлығымен, еңбекқорлығымен дараланып тұрғандай. Ол мектепті тек бір төртпен ғана аяқтады (12-слайд). Мектептен ұшқанда алда толағай армандар болды, ұшқыш болуды армандады.

      Мына жерде сыныбы және соңғы қоңыраудан кейін сыныптас достарымен түскен бейнесін тамашалайсыңдар (13-14слайд).

     Училищеде де басқа қырларынан ашыла білді, күреске қатысты .(15-слайд).

     Қарағандының Теміртауында өзінің  еңбек жолын металлургтен бастады (16-слайд).

      Домбырамен ән салмайтын қазақ бар ма екен?! Мына сәт- демалыс сәтінен көрініс (17-слайд).

      Саяси еңбек жолының бастамасы (18слайд).

       Бүгінгі Қазақстанның жеткен жетістіктерінің көріністері

 (19-20слайд).

       Н.Ә.Назарбаев –ұлт мақтанышы, көшбасшысы- инаугурация

 (21-слайд)

       Өз отбасымен бірге. Жан жолдасы Сара Алпысқызы  екеуі үш қыз өсіріп тәрбиеледі ( 22-слайд).

     Жан-жақты көреген елбасы шығармашылық еңбек етуден де жалықпайды. Көптеген еңбектері жарыққы шықты (23-слайд).

     Отбасы туралы мақалдарды еске түсіріп көрейік: Отан оттан да ыстық... (24-слайд).

     Сарыарқа бойындағы сұлу Астана келбеті мен бүгінгі Қазақстан

(25-26 слайд).

      Тәуелсіздігімізге биыл 21 жыл толады (27-слайд).

      Алғашқы Президент туралы биографиялық  еңбек жарық көрді. Оқыңыздар, терең тануға талпыныңдар(28-29 слайд).

Ученики:

1.Конституцией Республики Казахстан, Казахстан провозглашен государством с президентской формой правления, где высшим должностным лицом, главой государства является Президент.

Первый президент независимого Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев является бессменным лидером страны с апреля 1990г. по настоящее время, определяя основные направления развития внутренней и внешней политики государства, представляет интересы Казахстана как внутри страны, так и на международной арене.

2.Президент Казахстана является символом и гарантом единства государственной власти и народа, прав и свобод граждан, незыблемости Конституции. Президент обеспечивает согласованное функционирование законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, а также ответственность органов власти перед гражданами страны, является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами.

3.Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации по своему статусу обладает званием «Халық қаһарманы» (Народный герой) с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена «Отан».

На Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации не распространяется ограничение права быть избранным в Президенты Республики Казахстан.

4.Первому Президенту Республики Казахстан - Лидеру Нации в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право:

1) обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами;

5.2) выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его Палатами, на заседаниях Правительства Республики при обсуждении важных для страны вопросов; возглавлять Ассамблею народа Казахстана; входить в состав Конституционного Совета, Совета Безопасности Республики Казахстан.

Казахстанский президент проводит взвешенную внешнюю политику, направленную на укрепление позиций страны в мире.

При Назарбаеве был закрыт известный ядерный полигон в Семипалатинске, а все оставшиеся со времен СССР ядерные боезаряды были утилизированы, Казахстан выступает на внешней арене как безъядерное государство.

6.Нурсултан Назарбаев имеет репутацию авторитетного и разностороннего политика, принимающего взвешенные и продуманные решения. Он последователен в отстаивании как личных, так и государственных интересов. Президента характеризуют также спокойствие, уравновешенность и твердость характера, часто помогающие при принятии важных решений.

7.Президент Казахстана - лауреат многочисленных государственных наград разных стран, обладатель нескольких десятков научных и почетных званий. Нурсултан Назарбаев - доктор экономических наук, защитил в 1992г. в Российской академии управления (Москва) докторскую диссертацию на тему «Стратегия ресурсосбережения в условиях становления и развития рыночных отношений». Является председателем Ассамблеи народов Казахстана и Всемирной ассоциации казахов. В годы правления Н.Назарбаева Казахстан вошел в такие блоки и организации, как Договор о коллективной безопасности (с 2002г. - ОДКБ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, «Шанхайская пятерка» (1995г., в 2001г. преобразована в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)), ЕврАзЭс (2000г.) и ряд других. Назарбаевым Н.А. также озвучено намерение Казахстана вступить во Всемирную торговую организацию.

8.1 декабря 2012 года впервые в Казахстане отмечается День Первого Президента Республики Казахстан, что является формой выражения Главе государства уважения за его выдающиеся заслуги перед казахстанским народом и государство.

9.Президент Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнилось 72 года, с 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) — в апреле 2011 года, набрав 95,55% голосов избирателей.

В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

Завершение классного часа.

      Мы сегодня более ближе познакомились с нашим Президентом. Спасибо большое за ваше внимание (30-слайд).

Комментарии пользователей /0/
Комментариев нет...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

    Персональные сообщения