Ольга Николаевна
Должность:Редактор
Группа:Мир учителя
Страна:Украина
Регион:Харьков
08.05.2014
0
2834
16

Великие личности земли казахской

Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район

КГУ «Карабулакская средняя школа с ДМЦ»

Учитель казахского языка и литературы

Махамбетова Роза Кайрбековна

1-ведущий 

     Тишина... Первые лучи солнца нежно освещают просыпающуюся степь. Легкий ветерок колышет стебли седого ковыля. Бездонная голубизна неба уходит вдаль, куполом опускаясь над степью и лесом, словно стараясь защитить эту первозданную красоту. Чувством радости и безмерного счастья наполняется душа при виде родных просторов. Появляется неповторимое, завораживающее чувство свободы, и хочется восторженно крикнуть: «Это мой родной край! Моя Родина! Мой Казахстан!»

    Глядя на эту необыкновенную красоту, мысленно переносишься далеко-далеко, сквозь многовековую историю к истокам, в то далекое время, когда бесстрашный  народ  встал на защиту своей земли, борясь за свободу и независимость, когда смелые люди Великой степи начали гордо называть себя казахами.

 2-ведущий

    Біз сіздерді кең-байтақ жеріміз Казақ елінің тәуелсіздігі, қазақ елінің бостандығы, қазақ елінің өркениетті, мәдениетті, ең алдыңғы қатарда бола алатын, бәсекеге қабілетті ел болуына үлес қосқан танымал, атақты тұлғалармен таныстырамыз.

 

1-ведущий

 

    Конечно, знакомство личностей начинаем с правителями нашей земли казахской, которые внесли свой вклад в становлении казахского государства.

 

 АБУЛХАИР ХАН

    Время правления Абулхаир хана принадлежит к исторической памяти казахского народа к веку степного рыцарства. Судьба этого казахского хана может считаться во многом типичной для степной элиты его поколения и, в то же время исключительной. Выходец из бедной и малоизвестной султанской семьи, он сумел за короткий срок добиться общественного признания и высшего сословного титула.

 

2-ведущий

АБЫЛАЙ ХАН 

   Великий государственный деятель, полководец и дипломат. Он сыграл огромную роль в объединении всех трех казахских жузов для борьбы против Джунгарского ханства и Маньчжуро-Китайской империи, стремившихся в XVIII в завоевать казахские земли. Абылай прилагал большие усилия для полного освобождения казахских земель, захваченных джунгарами в середине XVII в. Ему удалось дипломатично лавировать в отношениях с Россией и Китаем, что имело огромное прогрессивное значение для последующих событий в жизни казахского народа.

 1-ведущий

        КЕНЕСАРЫ КАСЫМУЛЫ

   Другим борцом за независимость казахского народа в период российской колонизации был Кенесары Касымулы - казахский султан, хан Среднего жуза. Принадлежа к верхушке степной знати, Кенесары добивался восстановления ликвидированной царским правительством России ханской власти и передачи Касымулы ханского титула.  Он чингизид, внук хана Абылая.

  

2-ведущий

ДИНМУХАМЕД АХМЕДОВИЧ КУНАЕВ

советский государственный и общественный деятель, Первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР с 1960 по 1962 и с 1964 по 1986 гг., член Политбюро ЦК КПСС  (9 апреля 1971г. — 28 января 1987 г.), Трижды Герой Социалистического Труда. Автор более 100 научных трудов. Академик АН Казахской ССР . Член КПСС . Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 

 

1-ведущий

НАЗАРБАЕВ НҰРСҰЛТАН  ӘБІШҰЛЫ 

Мемлекет қайраткері, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Төрағасы, Қазақстан Республикасының Жоғары Әскери Қарулы Күштерінің басшысы, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық инженерлік академиясының академигі, Қазақстан Республикасының ҰҒА академигі.

 

2-ведущий

 Ақтабан-шұбырынды жаугершілік заманда еліміздің ел болуына, бірлігі мен ынтымақтағын жарастырып, ақыл-кеңестерін берген атақты билерді айтпасқа болмайды.

 

1-ведущий

ТӨЛЕ БИ  ӘЛІБЕКҰЛЫ 

Ұлы жүздің бас биі, Әз-Тәуке ханның тұстасы, білгіш шешен. Қазақ хандығын біріктіру мен бір орталыққа нығайтуда Тәуке ханды қолдаған. “Жеті жарғыны" жасаушылардың бірі. Ол қазақтың белгілі хандарымен, билерімен, батырларымен бірге жоңғар-қалмақ басқыншыларына қарсы халық-азаттық майданын ұйымдастырып, басшылық етті. Қазақ даласындағы нақыл сөздер, афоризмдердің авторы.

 2-ведущий

ҚАЗЫБЕК БИ КЕЛДІБЕКҰЛЫ 

Орта жүздің бас биі. Ол -қазақ пен қалмақ хандықтары атысып-шабысып тұрған жаугершілік заманда елшілікке жүріп, көршілес екі елдің арасын уақытша болса да бітімге келтірген парасатты мәмлегер. Ол халықтың ақыл-ойын, ауыз әдебиетін, мәдениетін дамытуға игі ықпал жасаған. Өткір тілдігі мен шешендігі үшін Қаз дауысты Қазыбек атанды. 

 

1-ведущий

ӘЙТЕКЕ  БИ БАЙБЕКҰЛЫ

Кіші жүздің бас биі, Тәуке ханның басшылығымен, Төле, Қазыбек басқа да билермен бірге қазақ тайпа-руларының басын құрап, қазақ халқының бірлігін нығайтуға үлкен үлес қосқан би,  мемлекет қайраткері. кіші жүз шаруаларының жоңғар-қалмақ басқыншыларына қарсы күресін бастаушылардың  бірі болды.  Әмір-Темірдің бас кеңесшісі.

 

2-ведущий

Сан ғасырлар бойы қазақ халқының білімді, саналы болуына, ғылымға, мәдениетке, рухани байлыққа  жетелеген дана-ойшылдарымызды мақтан тұтамыз.

 

АБУ НАСЫР АЛЬ-ФАРАБИ 

гений, мыслитель, ученый-энциклопедист, признан вторым авторитетом во всемирной  культуре после Аристотеля.

1-ведущий

ХОДЖА  АХМЕД  ЯССАУИ

поэт, мыслитель XII века, святой суфий. Жил в городке Яссы.  

О нем встречаются факты, имеющие  отношение к древней истории, литературе, культуре, этнографии, экономике казахского народа.

 2-ведущий

АСАН ҚАЙҒЫ 

жыраулық дәстүрдің алғашқы өкілдерінің бірі, ақын, философ. Алтын Орда ханының қарашасы.

 

1-ведущий

АБАЙ (Ибрагим) Құнанбаев

 қазақтың ұлы ақыны, ойшыл, философ, композитор, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушысы, классигі.

 

2-ведущий

Махамбет Өтемісұлы

один из руководителей восстания казахов в Западном Казахстане 

в 1836—1837 годах.  Поэт (акын), до восстания был придворным поэтом при ставке Жангир-Керей-хана.

 

1-ведущий

Ыбырай Алтынсарин

Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, ақын, жазушы, этнограф, фольклоршы. Қазақ

балаларына  алғаш мектеп ашқан педагог.

 

2-ведущий

Жамбыл  Жабаев

қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы. 

100 жасаған ақын.

 

  1-2-ведущие чередуют        

Халқым деп жүрегі соққан, елі үшін , тілі мен ділі үшін күрескен қазақ әдебиетінің  бес арысы мен үш бәйтерегі.

 Шәкәрім Құдайбердіұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов.

 Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин.

 1-ведущий

   Ендігі кезекте, Қазақстанның өркениетті ел болуына үлес қосқан ғалымдар, ақындар, жазушылар, қоғам қайраткерлері,  әншілер, бишілер, композиторлар, кино өнері майталмандары, спортшыларды атап өткіміз келеді.

 

  1-2-ведущие чередуют        

Ғалымдарымыз -  ғалым-саяхатшы Шоқан Уәлиханов, атақты жазушы-академик Мұхтар Әуезов, геолог-ғалым Қаныш Сәтпаев,

 Общественные деятели известные поэты Мухтар Шаханов и Олжас Сулейменов.

 

  1-ведущий

     Қазақ елінің өнерінің дамуына елеулі үлес қосқан, халықтың сүйікті өнер шеберлері  қазақтың бұлбұлы атанған әнші Күләш Байсейітова, опера әншілері Ермек Серкебаев, Әлібек Днишев, Бибігүл Төлегенова, Роза Бағланова, биші Шара Жиенқұлова, балетмейстр Болат Аюханов және қазақ эстрадасының жұлдызы Роза Рымбаева.

  

  1-2-ведущие чередуют        

Кино өнерінің майталмандары режиссер-актер Шәкен Айманов, режиссер Әзірбайжан Мәмбетов, актер Асанәлі Ашимов.

    Внесший свой вклад казахскую классическую музыку Ахмет Жубанов, король казахского вальса Шамши Калдаяков, и конечно первый известный художник Абилхан Кастеев.

 

   Наши доблестные Герои,  которые защищали народ от врагов. Это Бауржан Момышулы, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, дваджы герой Советского Союза Талғат Бигельдинов.

 

Наши космонавты, которые покорили космос Токтар Аубакиров и Талғат Мусабаев.

 

2-ведущий

СПОРТ. Большой спорт, где весь мир узнает о твоей стране. И нашу страну прославили на весь мир наши олимпийцы  - Серик Сапиев, Илья Ильин, Александр Винокуров, Ольга Рыпакова, Светлана Подобедова, Майя Манеза, Зульфия Чиншанло, гордостью хотим сказать и имя нашей гимнастки Алии Юсуповой.

 1-ведущий.

Великая страна - великая история. Прикасаясь к прошлому своей страны, мы испытываем огромное чувство гордости. Рады, что живем на этой благословенной земле. Перелистывая страницы  славной истории, уходящей своими корнями в глубину тысячелетий, понимаем, что  Казахстаном пройден великий путь ратных подвигов и мирных свершений. Храбрые батыры, мудрые правители, талантливые жырау, поэты и писатели, воспевшие любовь к казахской земле, призывают нас беречь  Родину, уважать друг друга, сохранять мир и заботиться о будущем. Мы уверены, что у Республики Казахстан светлое будущее!

-          Спасибо завнимание! С Праздником!

-          Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет! Мерекелеріңіз құтты болсын!

Комментарии пользователей /0/
Комментариев нет...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

    Персональные сообщения