Владислав Кондратенко
Должность:Администратор
Группа:Мир учителя
Страна:Россия, Челябинск
Регион:не указан
08.05.2013
0
9558
12

Урок з української мови для 6 класу „Займенник”

Календарне планування

№ п/п

Тема

Кількість м/ м

Назва м/ м

Дата проведення

1-2

Тема 6(12) Займенник. Займенник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників.

1

2-3

УМ

ЗП

 

3-4

Написання прийменників із займенниками окремо. Особові та зворотні займенники. Відмінювання їх. Приставний н в особових займенниках 3- ї особи однини.

1

2-3

КС 

АП

 

5-6

Питальні та відносні займенники, їх відмінювання. Розвиток зв'язного мовлення. Диктант-переклад.

1-3

АП

 

7-8

Неозначені й заперечні займенники, їх утворення й відмінювання. Дефіс у неозначених займенниках. Ні в заперечних займенниках.

1-3

АП

 

9- 10

Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання.

1-3

АП

 

11-

12

Розбір займенника як частини мови.

Контрольна робота з мовної теми.

1-2

3

СУ

КР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 1-2.

Тема. Займенник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників.

Мета: повторити відоме учням про займенник, поглибити їх знання про займенник як частину мови, його морфологічні ознаки; з'ясувати, яку синтаксичну роль виконує в реченні займенник та які існують розряди займенників за значенням; удосконалювати вміння учнів знаходити в тексті займенники, визначати їх розряд за значенням; виховувати в учнів любов до Батьківщини.

Обладнання: підручник,таблиці.                                                              

Хід роботи:

1 м/м установочно-мотиваційний.

І. Мотивація навчання учнів.

 1. Організаційний момент.
 2. Оголошення теми, мети, завдань та форм контролю, що застосовуватимуться під час роботи над тематичним модулем

" Займенник".

Оголошення теми, мети, завдань уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Прочитати записаний на дошці уривок з художнього твору.

Ціле літо дід Данило живе на пасіці в лісах. Там увесь рік пахне вощиною, медом і травами. Він має дуже гарні очі, лагідну посмішку і трохи скорботні уста, на які не назбирувались ні злоба, ні погане слово. І такий він увесь чепурний та охайний, що мені одразу хочеться кудись заховати свої брудні руки.

- О Михайлику, бач, де ми здибались з тобою! - радіють дідові очі і радіють сльозинки в них.

2.З'ясувати, що він собою являє: окремі речення чи зв'язний текст. Довести свою думку, відповівши на запитання: Хто це він? Хто це ми? Чи можна зрозуміти значення цих слів, якщо виключити перше й останнє речення уривка? До якої частини мови належать ці слова? ( Звернути увагу на те, що вони не називають предметів, а лише вказують на них.)

Зробити висновок про роль займенника в даному тексті. Займенником називається частина мови, яка вказує на предмет, ознаку чи кількість, але не називає їх.

3. Виконати за підручником вправу 438( Підручник: Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова. Підручник для 6 класу шкіл з російською мовою навчання. К.; Освіта, 2006 р.- 241 с.)

 

 

 

 

 

 

 

Завдання:

Прочитайте речення. Поставте запитання до виділених займенників. Подумайте, замість якої частини мови вони вживаються. Визначте синтаксичну роль займенників, їх морфологічні ознаки. Зробити висновок про морфологічні ознаки, синтаксичну роль займенника. 

2- 3 м/ м змістовно-пошуковий.                                              

І. Сприйняття й усвідомлення учнями навчального матеріалу.

 1. Систематизуюча розповідь учителя з елементами бесіди про займенник як частину мови з використанням узагальнюючої таблиці:

Займенник

с.ч.м., вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. ?? хто? що? який? чий? котрий? скільки?

Морфологічні ознаки

Розряди( 9): особові, зворотний, питальні, відносні, неозначені, заперечні, присвійні, вказівні, означальні.

Відмінок

Число (якщо є)

 Рід (якщо є)

Синтаксична роль

Підмет, означення, додаток, та інші члени речення.

 1. Скориставшись таблицею підручника, вивчити розряди займенників за значенням.( с. 147.)
 2. Складання учнями конспекту в " Скарбничці", вивчення правил.
 3. Бесіда за виучуваним.
  1. Яка частина мови називається займенником? Наведіть приклади.
  2. Що мають спільного і чим відрізняються за значенням займенник і іменник, прикметник, числівник?
  3. Назвіть розряди займенників за значенням.
  4. Які морфологічні ознаки займенника? Наведіть приклади.
  5. Яка синтаксична роль займенника? Наведіть приклади.

5. Записати вірш, знайти в ньому займенники, визначити їх розряд за значенням. 

Не забувайте, звідки ви і хто ви,

Чиїх очей лежить на вас печать.

                                   У світі слів немає випадкових,       

Хоча вони й століттями мовчать. 

( О. Довгий) 

6. Записати вірш, назвати займенники. Визначити їх синтаксичну роль у реченні.

Ти звеш мене, й на голос милий твій

З гарячою любов'ю я полину;

Поки живуть думки в душі моїй,

Про тебе, ненько, думати не кину.

Як мрію чистую з найкращих мрій,

Я заховаю в серці Україну. 

( В. Самійленко) 

          ІІ. Підсумок уроку, аргументація оцінок.

          ІІІ. Д/ з. Вивчити правила за підручником,§ 51, розряди займенників за таблицею, ст. 162. Виконати на вибір вправу 475, 476 або скласти зв'язний текст (п'ять-шість речень), розкриваючи зміст фразеологізму "Міряти на свій аршин".

УРОК 3-4.

Тема. Написання прийменників із займенниками окремо. Особові та зворотний займенники. Відмінювання їх. Приставний н в особових займенниках З- ї особи однини.

Мета: пояснити учням правила написання прийменників із займенниками; розглянути особові займенники, з'ясувати особливості відмінювання і написання їх та зворотного займенника; удосконалити вміння учнів відмінювати займенники; виховувати в учнів любов та повагу до батьків; перевірити рівень засвоєння вивченого на минулому уроці.

Обладнання: підручник, таблиці.

Хід уроку:

1м/м контрольно-змістовий.

І. Мотивація навчання учнів.

 1. Організаційний момент.
 2. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Перевірка домашніх вправ.
 2. Фронтальне опитування.
 3. 1.       Яка частина мови називається займенником?
 4. 2.       Чим відрізняються за значенням займенники від іменників, прикметників, числівників?
 5. 3.       Назвати розряди займенників за значенням.
 6. 4.       Які займенники змінюються за родами, числами, відмінками?
 7. 5.       Яка синтаксична роль займенників? Складіть речення, де займенники виконують роль підмета, додатка, означення, обставини, присудка.
  1. Записати текст, визначити морфологічні ознаки й синтаксичну роль вжитих у ньому займенників.

Шануй і поважай матір і батька. Вони дали тобі життя. Ти будеш дорослою людиною, але для матері і батька до останнього їхнього подиху залишишся дитям. Своєю працею і піклуванням вони несуть радість у твою колиску. Не забувай, що батьки також мають право на радість. Шануй і поважай бабусю й дідуся... Дорожи честю сім'ї, оберігай її, як святиню. Де б ти не був, ніколи не забувай про свою рідну домівку. Завжди пам 'ятай про неї.

( В. Сухомлинський)

4. Самостійна робота.

І варіант __________________________________________________________ II варіант

1. Визначте розряди займенників: __________________________________

Хтось, мій, цей, всякий, чий? ми, самий, хтось, ніякий, стільки, скільки, деякий.

Будь-який, твій, той, кожний, котрий, вони, інший, казна-що, нічий, такий, що? дехто.

2.визначте морфологічні ознаки, синтаксичну роль займенників у поданих речення.

Гори розбіглися на всі боки, як овеча отара.

Чого сам не любиш, того і другому не чини.

Бабуся попросила онука купити їй ліки.

Сталь і ніжність, любий мій, поєднать в собі зумій.

 

2-3 м/м АП.

І. Сприйняття й розуміння учнями навчального матеріалу.

1. Прочитати написаний на дошці текст. Назвати займенники і прийменники в ньому. Пояснити написання прийменників із іменниками.

О зграя хмар на хвилях легких! Ще змалку снились ви мені,

І рвався я до вас, далеких,

І ось я з вами урівні.

Привіт, я брат вам і слуга, ваш друг. Летім те вверх, в краї небесні,

Узяти щастя з ваших рук.

( О. Олесь)

Висновок:

прийменники із іменниками завжди пишуться окремо.

2. Провідміняти особові і зворотний займенники. Відзначити особливості їх відмінювання

Висновок:

особові займенники він, вона, воно змінюються за родами, числами і відмінками, інші особові займенники змінюються за відмінками і числами.

У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному відмінку: я, мене, мені; ми, нас, нам.

Після прийменників у непрямих відмінках особових займенників на початку слова з'являється н: у нього, до неї, до них.     

Зворотний займенник себе не має форми Н. в, роду й числа.

3. Виконати вправу 481, 487.

Завдання:

Спишіть, розкриваючи дужки і ставлячи займенники в потрібному відмінку. Поясність появу н на початку деяких особових займенників. (Вправа 481). 

Прочитайте речення. Визначте відмінок зворотного займенника. (Вправа 487).

Визначте, у яких відмінках вжитий у тексті зворотний займенник себе. Пригадайте правила написання не з вивченими частинами мови. Знайдіть тексті орфограми з не, обґрунтуйте їх написання.

 1. Підсумок уроку, аргументація оцінок.
 2. Д/ з. Вивчити правила § 52, виконати на вибір вправу 488 або 489.

 

УРОК 5-6.

Тема. Питальні та відносні займенники, їх відмінювання. Розвиток зв'язного мовлення. Диктант-переклад.

Мета: з'ясувати різницю між питальними й відносними займенниками, особливості їх відмінювання; удосконалювати вміння учнів розрізняти ці розряди займенників. Перевірити рівень сформованості в учнів умінь і навичок, потрібних для перекладу з російської мови на українську, вміння вживати в тексті слова у властивому їм значенні; сприяти виробленню вміння вільно орієнтуватися в обох мовах; виховувати в учнів любов до тварин.

Обладнання: підручник, таблиця, текст для перекладу (Кобцев Д. А. Українська мова. Диктанти...)

Хід уроку:

1- 3 м/ м АП

І. Мотивація навчання учнів.

1. Організаційний момент.

2. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Розповідь учнями про розряди займенників, особливості відмінювання особових та зворотного займенників.

2. Перевірка домашніх вправ.

3. Диктант-переклад.

Завдання:

перекласти з російської мови на українську подані займенники, пояснити їх правопис.

Со мной, надо мной, подо мной, передо мной, обо мне, во мне, на мне, от меня, за мной.

III. Сприйняття й розуміння учнями навчального матеріалу.

1. Записати на дошці і в зошиті речення, підкреслити займенник хто, з'ясувати, що він виражає в кожному випадку.

Хто ж од нас у світі дужчий? (Питання).

Хто людей питає, той і розум має. (Вказує на зв'язок підрядного речення з головним).

2. Розглянути таблицю відмінювання питальних займенників. Зробити висновок про їх відмінювання.

Висновок:

займенники який? котрий? чий? змінюються за родами, числами й відмінками, як прикметники. Займенники хто? що? скільки? Змінюються лише за відмінками.

Відносні займенники - ті самі, що й питальні, але вживаються не для запитання, а для зв'язку між частинами складного речення. Відмінюються вони як питальні.

3. Виконати за підручником вправи 491, 494.

Завдання:

1)    Прочитайте речення. Знайдіть у них займенники, визначте їх розряди. З якою метою вживаються питальні та відносні займенники. (Вправа 491).

2)    Перебудуйте розповідні речення на питальні, замінивши виділені слова на питальними займенниками. Визначте, в якій формі вжито займенники. (Вправа 494).

IV. Розвиток зв'язного мовлення. Диктант-переклад.

1. Учитель читає текст диктанту російською мовою.

2. Учитель читає текст диктанту вдруге повільно. Учні перекладають його і записують українською мовою.

Зачем кошке умываться?

Проснулась, потянулась — и ну вылизывать себя от мордочки до лап. Поела и снова вылизывает себя с головы до ног.

Кошки постоянно слизывают с себя не столько приставшую к ним грязь, крошки от еды, столько собственный запах. Для них это очень важно: кошки, домашние и дикие,— охотники. Правда, волки, лисы, собаки - тоже охотники. Да, дикие сородичи собак рыщут по полям и лесам, ищут по следам дичи- им не важно, сильно ли они пахнут. Зато кошачьи " родственники" — рыси , леопарды, тигры — охотятся из засады. Поэтому им нельзя сильно пахнуть: если добыча заранее почует опасность, останешься голодным.

Мытый-перемытый кот, насторожив уши, часами может ждать у мышиной норки. И обязательно дождётся своей минуты.

 1. Підсумок уроку, аргументація оцінок.
 2. Д/ з. §53, вивчити правила. Вправа 496 або 497 ( на вибір).

УРОК 7- 8.

Тема. Неозначені й заперечні займенники, їх утворювання й відмінювання. Дефіс у неозначених займенниках. Ні в заперечних займенниках.

Мета: ознайомити учнів з особливостями утворення та відмінювання заперечних займенників; сприяти засвоєнню правил написання неозначених та заперечних займенників;виховувати орфографічну пильність учнів.

Обладнання: підручник, схеми, таблиці,картки.

Хід уроку:

1- 3 м/ м адаптивно-перетворюючий.

 1. Мотивація навчання учнів.

1. Організаційний момент.

2. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

 1. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашніх вправ (тим часом 5 учнів працюють з індивідуальними картками).

2. Розповідь учнів про особливості відмінювання питальних та відносних займенників.

3. Творчий диктант.

Завдання:

відредагуйте речення.

1. Вершник сидить на коні. Грива його розвивається на вітрі. Він при штопорив коня.

2. Весь народ боровся із загарбниками. Вони вірили, що перемога не за горами.

3. У будинку чулися крики. Вони намагалися вибити вікно.

4. У його зовсім посивіло волосся.

5. Хлопець знайшов платок у його кишені.

 1. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Прочитати записаний на дошці текст.

Дехто вважає, можливо, і вам так здається, що цифри нудні, невиразні, називає їх " сукою матерією." Хтось, навпаки, твердить, що в будь-якій цифрі є музика, поезія чи щось подібне до цього. Хто має рацію? Як ви вважаєте? Чи стоять за цифрою конкретні людські справи? Відповісти на запитання:

1) На що вказують підкреслені в тексті слова?

2) До якої частини мови вони належать? Назвати їх групу за значенням.

Висновок:

Неозначені займенники вказують на існуючі, але невідомі, неозначені особи чи предмети, їх якості та властивості, значення неозначених займенників не не розкривається навіть у контексті.

2. Прочитати записані на дошці неозначені займенники, пояснити, як вони утворились.

Дехто, дещо, деякий, хтось, щось, якийсь, хто- небудь, що- небудь, який-небудь, будь-хто, будь- що,будь-який, абиякий, казна- хто, хтозна- що.

Висновок:

неозначені займенники утворюються від питальних за допомогою префіксів будь-, казна-, хтозна-, аби-, де- та суфіксів -небудь, -сь.

3. Вивчити правила про правопис заперечних і неозначених займенників за підручником, §55, стор. 174, 175.

4. Бесіда за виучуваним.

5. Виконати вправи 505, 506, 508.

Завдання:

1. Поставте займенники ніхто, ніякий, нічий у родовому та орудному відмінках однини без прийменників і з прийменниками до або з, поясність написання. (Вправа 505).

2. Запишіть відповіді на запитання, вживаючи заперечні займенники. Поясніть їх написання. (Вправа 506).

3. Запишіть слова, розкриваючи дужки. Поясність правопис заперечних і неозначених займенників. (Вправа 508).

 1. Підсумок уроку, аргументація оцінок.
 2. Д/ з. Вивчити правила § 55, вправа 509 або 510 ( на вибір).

 

 

УРОК 9-10.

Тема. Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання.

Мета: ознайомити учнів з особливостями відмінювання присвійних, вказівних, означальних займенників; навчити знаходити ці займенники в тексті, правильно вживати їх у мовленні, навчити учнів вживати займенник ви у ввічливо-пошанливому значенні; виховувати в учнів ввічливість, пошану до старших.

Обладнання: підручник, таблиці.

Хід уроку:

1- 3 м/ м адаптивно-перетворюючий

 1. Мотивація навчання учнів.

1. Організаційний момент.

2. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

 1. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашніх вправ.

2. Самостійна робота.

А) Словниковий диктант. 

Нічий, будь-хто, якомусь, дехто, будь у чому, хтозна-який, декого, дечиїх, кимось, ні в чий, ні в що, ніякому, ні з чиєю, ніким, для нього, з ним, ні в кого, чогось, казна-що.

Б) Диктант-переклад.

Сколько, какой, некто, некоторьій, кое- кто, кто- либо, кто- то, никто, ничей, нисколько, твой, весь, всякий, каждьій, надо мной, в нем.

 1. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Розглянути таблицю відмінювання присвійних, вказівних, означальних займенників, ст. 178, 180, 181. Зробити висновки.

Висновки:

присвійні, вказівні, означальні займенники відмінюються, як і прикметники, - за родами, числами й відмінками, крім займенника стільки, що відмінюється тільки за відмінками.

2. Провідміняти означальні займенники всякий, сам, інший.

3. Вибірковий диктант.

Виписати з поданого тексту займенники, вказати їх розряд за значенням.

Всі його люблять, всі його чекають, а хто подивиться - кожен скривиться. Хоч сам не біжить, а стоять не велить. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? Мене просять і чекають, а як покажуся - утікають. Одгадай загадочку, кину її в грядочку, нехай моя загадочка лежить до весни. 

( загадки). 

4. Виконати за підручником впр. 517.

Завдання:

Спишіть речення. Поставте питання до виділених займенників, визначте їх розряд. Як розрізнити особові та присвійні займенники, які пишуться однаково? Які займенники ніколи не мають приставного н? (Вправа 517).

5. Записати приклади, розкриваючи дужки. Визначити підмет і присудок. В яких випадках займенник ви пишеться з великої букви? В якому числі ставляться при ньому дієслова.

1. Ви (рад, раді).

2. Ви (гордий, горді)

3. Який Ви ( щасливий, щасливі).

4. Якась Ви (неуважна, неуважні) сьогодні.

УВАГА! Якщо займенник ви вживається на знак ввічливості, пошани, він у всіх відмінках пишеться з великої букви, а дієслова при ньому ставляться у множині: Ви обіцяли ( а не Ви обіцяв).

 1. Підсумок уроку, аргументація оцінок.
 2. Д/ з. Повторити правила §§ 51-55, вивчити правила §57, підготуватись до МТ, виконати вправу 523.

 

 

УРОК 11- 12.

Тема. Розбір займенника як частини мови. Мовна тема.

Мета: поглибити, узагальнити й систематизувати знання учнів про займенник, навчити учнів робити розбір займенника як частини мови; перевірити рівень знань учнів з теми " Займенник."

Обладнання: підручник, лінгвістичні ігри, тексти.

Хід уроку:

1- 2 м/ м системно-узагальнюючий

 1. Мотивація навчання учнів.

1. Організаційний момент.

2. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

 1. Повторення, узагальнення і систематизація теоретичних положень теми.

1. На основі узагальнюючих таблиць " Іменник"," Прикметник", " Числівник"Займенник" зробити порівняльний аналіз цих частин мови. Чим відрізняються за своїм значенням займенники від іменників, прикметників, числівників?

2. Відмінювання та правопис усіх розрядів.

3. Які займенники мають приставний н і за яких умов?

4. Особливості вживання займенників ви у ввічливо-пошанливому значенні.

5. Як відрізнити особові займенники його, її, їх від присвійних?

6. Особливості вживання займенників у мовленні.

 1. Виконання різних видів творчих завдань

1. Розглянути схему розбору займенника як частини мови, с. 183.

2. Виконати вправу 528 (ІІІ завдання).

Завдання:

Виконайте письмовий розбір виділених займенників як частини мови (за поданим зразком).

Лінгвістичні ігри.

" Добери синоніми".

Ведучий читає подані нижче речення, пропонуючи замінити виділені в них слова синонімами з числа займенників і вказати їх розряд. За кожну правильну відповідь зараховується один бал.

Окремі уривки з поеми в вивчив напам'ять. Цілий вечір ми майстрували модель дизель-електрохода. Один дідок порадив нам прорити рівчак і відвести воду. Батьки кудись пішли і діти залишились одні. Уночі невідомий зірвав з клумби найкращу квітку. Ми поділилися цукерками порівну, Вийшло по три на брата. Тепер уже перший- ліпший учень нашого класу розв'яже таку задачу. Не можна незнайомому доручати таку відповідальну справу.

" Перехрестя".

Заповніть клітинки у кросворді неозначеними і питально-відносними займенниками у вказаних формах.

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Неозначений займенник в орудному відмінку.

2. Питально-відносний у Д. в.

3. Неозначений у Н. в. множини.

4. Питально-відносний в О. в.

" Запитання- жарти".

1. Які два займенника заважають автотранспортові?

2. Які три займенника найчистіші?

3. Який займенник у спорті може задовольняти суперників, але розчаровувати вболівальників?

Зм/м контрольно-рефлексивний

Мовна тема.

Тести.

1. Укажіть правильно твердження:

А) У реченні займенники можуть бути тими ж членами речення, що й іменники, прикметники та числівники.

Б) За морфологічними ознаками займенники поділяються на розряди.

В) Відносні займенники, які вживаються для зв'язку частин складного речення, завжди виступають членом речення.

2. Укажіть займенники, які змінюються лише за відмінками: А) з себе; Б) абиякий; В) чий; Г) будь-хто. 

3. Укажіть займенники, які змінюються так само, як прикметники:

           А) дечий                                         В)нікого

Б) хтозна-що                                    Г) при нас.

4. Укажіть особові займенники першої особи однини:

А) від них                                          В) з мене

Б) у тебе                                                Г) при нас.        

5. Укажіть речення, в яких присудок слід уживати в формі множини

А) Олексію Олександровичу, Ви даремно (відмовився, відмовились) від поїздки.

Б) Матусю, Ви не (втомилася, втомилися)?

В) Пані Ярино, Ви (домовилась, домовились)?

Г) Світлано Юріївно, Ви так гарно ( співала, співали) на вечорі.

6. Укажіть словосполучення, в яких зворотний займенник себе вжито в Р.в.

А) виховує себе                                         В) загартовує себе

Б) зайшов до себе                                      Г) відірвав від себе.

Завдання:

1. Складіть два речення, в одному з них вжито присвійний займенник його (її, їх), а в другому - відмінкова форма його (її, їх).

2. Зробіть морфологічний розбір займенників, ужитих у реченні:

Колись, після святого Юрія, вже кожний день діти-пастухи женуть, бувало, своїх корів, коней, овець чи кіз на пасовисько.

3. Складіть два речення, в одному з них вжито відносний займенник що, а у другому - сполучник що.

ІІ. Підсумок уроку, аргументація оцінок.

ІІІ. Д/ з повторити тему " Займенник ". ( §§ 51-57).

 

Комментарии пользователей /0/
Комментариев нет...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наши услугиМы в соц. сетях

  Персональные сообщения